I. Általános szerződési feltételek

 

A Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft. (székhelye: 3525 Miskolc, Déryné u.1., cégjegyzékszám: Miskolci Törvényszék Cégbíróság Cg.05-09-023823, adószáma: 23862474-2-05,  képviselő: Béres Attila ügyvezető igazgató) 2021. február 1. napjától a Miskolci Nemzeti Színház (a továbbiakban: „Színház”) társulatának rögzített és élő előadásairól az általa létrehozott online.mnsz.hu weboldalán (a továbbiakban: ”Weboldal”) a műsortervében meghatározott időpontokban audiovizuális médiaszolgáltatást (a továbbiakban: ”Szolgáltatás”) biztosít, a Weboldalára látogató természetes személyekből álló közönsége (a továbbiakban: „Felhasználók”) részére.

1.6. A Szerződés a Színház és a Felhasználó között a Szerződés feltételeinek Felhasználó általi elfogadásával és a Felhasználó által kiválasztott előadásra szolgáló jegy megvásárlásával jön létre.

 

II. A szolgáltatás területe és tartalma

A Szolgáltatás területe

A Szolgáltatás tartalma

 

III. A Szolgáltatás igénybevétele, jegyvásárlás

 

A Szolgáltatás igénybevételének lépései

•   A Felhasználó kiválasztja a megtekinteni kívánt online előadást (tartalmat);

•   A Felhasználó a "Jegyvásárlás" gombra kattintva kifejezi szándékát a jegy megvásárlása iránt és átirányításra kerül a fizetési oldalra;

•   A Felhasználó a fizetési oldalon megadja személyes adatait, valamint elfogadja a Szerződés és az Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseit és nyilatkozik arról, hogy nagykorú;

•   A Felhasználó a Weboldalon feltüntetett technikai feltételek elolvasása után ellenőrzi, hogy az eszköze megfelel-e az előadás megtekintéséhez szükséges technikai és hálózati követelményeknek;

•   A Felhasználó a fizetés gombra kattintva bankkártyás vásárlás formájában kiegyenlíti a jegy árát;

•   A Színház visszaigazoló e-mailt küld a Felhasználó által megadott e-mail címre, amely tartalmazza a megtekintéshez szükséges elérési utat (URL);

•   A Felhasználó a meghirdetett időpontban az URL-re kattintva megtekinti a kiválasztott tartalmat.

 

IV. Regisztráció, felhasználónév és jelszó

 

V. Eszközök, a Szolgáltatás igénybevételének technikai feltételei

 

VI. Fizetés a Szolgáltatásért

 

VII. Tiltott felhasználások

 

VIII. Kiskorúakra vonatkozó tájékoztatás

 

IX. Módosítások és változtatások

A Felhasználó ezennel kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Színház jogosult az ésszerűség keretei között bármikor módosítani a Szolgáltatás díjazását.

 

X. Elállási jog elvesztése

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás olyan szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányul, amelyre a felek meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki, így a Felhasználó elveszíti a Szerződés megkötését követő tizennégy (14) napos időtartamon belül a Szerződéstől való elállásra vonatkozó jogát a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. § (1) bekezdés l) pontja szerint.

 

XI. Ügyfelek tájékoztatása

 

XII. A Szerződés időtartama és megszűnése

 

XIII. Szellemi tulajdonjogok

 

XIV. Biztosíték

 

XV. Felelősségkorlátozás, üzemzavarok és kimaradások

 

XVI. Kártérítési kötelezettség

A Felhasználó vállalja, hogy megtéríti a Színháznak, munkavállalóinak, illetve üzleti partnerei és licenc adói részére minden olyan kárt, amely amiatt vagy azzal összefüggésben merült fel, hogy a Felhasználó megszegte a Szerződést vagy a Felhasználó megsértette az irányadó jogszabályokat vagy a Felhasználó megsértette bármely harmadik fél jogait.

 

XVII. A Weboldalon található internetes hivatkozások

A Weboldal harmadik felek által működtetett weboldalakra mutató internetes hivatkozásokat tartalmazhat. A Színház az ilyen hivatkozásokra, illetve az érintett weboldalak tartalmára nincs ráhatása és azokért semmilyen felelősséget nem vállal. A Felhasználó a saját felelősségére jogosult az ilyen weboldalakat látogatni.

 

XVIII. Joglemondás kizárása

Ha a Színház nem követeli meg a Szerződésben biztosított valamely joga teljesítését, vagy nem jár el a Felhasználóval szemben a Szerződés megsértése miatt, ez nem tekinthető az adott jogsértés vagy bármely jövőbeli hasonló jogsértések jóváhagyásának és semmi módon nem érinti a Színháznak a Szerződésben és vonatkozó jogszabályokban biztosított jogait.

 

XIX. Reklamációk és viták

A magyarországi vitarendezési testületek listája itt található: 
http://fogyasztovedelem.kormany.hu/.

A Felhasználó jogosult továbbá az alábbi link alatt található online vitarendezési fórumot is használni a vitás kérdéseinek rendezése céljából: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

XX. A Színház elérhetősége

A Színházat az alábbi címen lehet elérni:

e-mail cím: [email protected]

Elállás, panasz vagy bármely más igény bejelentése esetén kérjük, használja a fent megjelölt elérhetőséget.

 

Miskolc, 2021. év február

 

 

Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft.